Privacy

Wie zijn we
Het Vlinderparadijs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Het Vlinderparadijs
https://hetvlinderparadijs.nu
hallo@hetvlinderparadijs.nu

Persoonsgegevens die we verwerken
Het Vlinderparadijs verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres (voor beveiliging en om spam tegen te gaan)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
Het Vlinderparadijs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, mail dan naar hallo@hetvlinderparadijs.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken
Het vlinderparadijs verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de grondslagen toestemming en overeenkomst, en voor de volgende doelen:
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is


Geautomatiseerde besluitvorming
Het vlinderparadijs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen – zoals computerprogramma’s of systemen – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Vlinderparadijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Vlinderparadijs verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
Het Vlinderparadijs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het vlinderparadijs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kan verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@hetvlinderparadijs.nu. Je kan ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
Het Vlinderparadijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, mail dan naar hallo@hetvlinderparadijs.nu.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg onze droomvlucht via de sociale kanalen.

hallo@hetvlinderparadijs.nu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram